Tag: CY

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Cheney Drew

Amdanaf i Fy enw i yw Dr Cheney Drew, ac rwy’n Gymrawd Ymchwil ac yn Uwch Reolwr Treialon Clinigol wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd. Y tu allan i fy ngwaith ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gen i lawer o ddiddordebau angerddol,…

SEE MORE

Cwrdd â’r ymchwilydd: Susruta Manivanan

Yn Gymrawd Ymchwil Clinigol mewn Niwrolawdriniaeth, mae Susruta am ddod o hyd i strategaethau ar gyfer optimeiddio darpariaeth effeithiol therapïau celloedd a genynnau i’r ymennydd, dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray.   Amdanaf fi Rwy’n hyfforddai niwrolawdriniaeth ac yn cymryd hoe o’m rhaglen ar hyn…

SEE MORE

Hwyl a sbri a Gemau BRAIN: Edrych yn ôl ar fis Mai

Roedd mis Mai 2023 yn fis prysur i Uned BRAIN, o sgyrsiau am wyddoniaeth i gynnal Gemau BRAIN, gydag ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd yn cymryd rhan.  Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth.   Gwyddoniaeth gyda pheint: ymchwil i’r galon a’r meddwl…

SEE MORE