BACK

SHARE

Facebook LinkedIn Twitter

Hwyl a sbri a Gemau BRAIN: Edrych yn ôl ar fis Mai

Roedd mis Mai 2023 yn fis prysur i Uned BRAIN, o sgyrsiau am wyddoniaeth i gynnal Gemau BRAIN, gydag ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd yn cymryd rhan.  Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwyddoniaeth gyda pheint: ymchwil i’r galon a’r meddwl

Ar 5 Mai, cynhaliodd ymchwilwyr BRAIN, yr Athro Anne Rosser a Dr Emma Lane ddigwyddiad ‘Hearts and Minds’ yng Nghlwb Golff Radur. Cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle i glywed am yr ymchwil a’r datblygiadau clinigol diweddaraf o ran clefydau niwrolegol a chardioleg, yn ogystal â chymryd rhan mewn arddangosiadau. Yn ystod y noson, cafwyd sgyrsiau anhygoel, gan gynnwys un gan Dr John Huish a siaradodd am hanes cardioleg. Daeth Chris Williams, radiolegydd ymyriadol, ag amrywiaeth o stentiau i’r rheiny a oedd yno geisio eu defnyddio, yn ogystal ag adrannau ymennydd llygod mawr a oedd wedi’u staenio i ddatgelu trawsblaniadau dopamin – wedi’u harddangos o dan ficrosgop!

 

Archwilio effeithiau samba ar niwroplastigrwydd mewn clefyd Parkinson

Daeth ymchwilwyr i glefyd Parkinson o Fangor, Caerdydd ac Abertawe at ei gilydd i gynnal digwyddiadau ar yr un pryd, ynghyd â grŵp Diddordeb Ymchwil Cymru. Ariannwyd un o’r digwyddiadau gan y Sefydliad Ymchwil Dementia a grŵp BRAIN Involve. Mae’r ddau wedi’u lleoli yn Adeilad Hadyn Ellis ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth tua 100 o bobl â chlefyd Parkinson ac aelodau o’u teuluoedd i Adeilad Hadyn Ellis i glywed am yr ymchwil ddiweddaraf ym maes clefyd Parkinson, yn ogystal â gweld grŵp samba newydd ar gyfer pobl â chlefyd Parkinson yn cael ei lansio, sef: ‘SParky Samba’.

Nod ‘SParky Samba’ yw datblygu cysylltiadau cymunedol cryf rhwng y rhai sydd â phrofiad byw o glefyd Parkinson, yn ogystal ag archwilio manteision offerynnau taro Samba wrth hyrwyddo niwroplastigrwydd. Caiff hyn ei hwyluso gan fand offerynnau taro Affrica a Brasil o Gaerdydd o’r enw Barracwda. Gallwch ddysgu rhagor am SParky Samba trwy eu dilyn ar Twitter.

 

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn gwaith ymchwil

Gwahoddwyd Dr Emma Lane i siarad mewn dau ddigwyddiad a gynhaliwyd gan grŵp prosiect Cydraddoldeb Dargyfeirio Cynhwysiant mewn Gwaith Ymchwil (EDIRA) ar 12 a 19 Mai. Nod EDIRA yw creu fframwaith ymchwil cynhwysol, sy’n datblygu canllawiau gan ddefnyddio safbwyntiau cymunedau sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol a chynorthwyo gwaith gweithwyr proffesiynol o gymunedau ymarfer amrywiol.

 

Blwyddyn arall, Gemau BRAIN arall i ddisgyblion cynradd

Ar 19 Mai, ymwelodd pedair ysgol gynradd yng Nghaerdydd â dwy o gyfleusterau ymchwil Prifysgol Caerdydd: Spark a CUBRIC i ddysgu rhagor am ymchwil i’r ymennydd, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau hwyliog sy’n gysylltiedig â’r ymennydd.

 

Tags: