Tag: CY

Gweithio gyda ni: Cynorthwyydd Ymchwil mewn Niwro-oncoleg

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio mewn cydweithrediad cyffrous rhwng dwy ganolfan seilwaith a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: Canolfan Ymchwil Canser Cymru ac Uned BRAIN. Swydd amser llawn am gyfnod penodol o un flwyddyn yw hon ac mae ar gael…

SEE MORE