Month: January 2023

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Dr Benjamin Dummer

Mae Dr Benjamin Dummer yn Gynorthwy-ydd Ymchwil sy’n gweithio mewn labordy yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray. Yr ymchwil Mae ein hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar glioblastoma, sef canser marwol ar yr ymennydd. Rydym yn nodweddu model meithrin celloedd 3D…

SEE MORE