PARTNERIAID

Uned ymchwil amlddisgyblaethol yw BRAIN gydag arweiniad academaidd a chlinigol GIG cryf. Er ei bod wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, mae briff Cymru gyfan yr Uned hefyd yn cynnwys grwpiau rhagoriaeth ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe a Byrddau Iechyd ar draws de Cymru.

Mae Cynghrair Niwrolegol Cymru (WNA) yn fforwm o sefydliadau dielw sy’n cynrychioli pobl y mae cyflyrau niwrolegol yn effeithio arnynt yng Nghymru. Mae’r WNA yn eistedd ar fyrddau gweithredol BRAIN a BRAIN Involve, ac yn parhau i gefnogi gweithgareddau Uned BRAIN gyda’i aelodaeth a’i fewnbwn pellgyrhaeddol.

Rhagor o wybodaeth
am Uned BRAIN

Amdanom ni

Partneriaid Cyfredol ac yn y Gorffennol