Month: December 2022

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Lauren Griffiths

Mae Lauren Griffiths yn Dechnegydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar golesterol, ei swyddogaeth yn yr ymennydd, a deall ei rôl mewn clefydau niwroddirywiol. Mae colesterol yn moleciwl hanfodol yn y corff, ac yn enwedig yn yr ymennydd, lle mae'r…

SEE MORE