Month: April 2022

Yr hyn na wyddoch efallai am glefyd Parkinson

Mae tua 145,000 o bobl yn byw gyda Parkinson's yn y DU, a dyma'r cyflwr niwrolegol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson' mae Dr Emma Lane o Uned BRAIN yn trafod y clefyd a rhai pethau nad ydych chi'n eu…

SEE MORE