Category: Uncategorized @cy

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Cheney Drew

Amdanaf i Fy enw i yw Dr Cheney Drew, ac rwy’n Gymrawd Ymchwil ac yn Uwch Reolwr Treialon Clinigol wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd. Y tu allan i fy ngwaith ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gen i lawer o ddiddordebau angerddol,…

SEE MORE

Hwyl a sbri a Gemau BRAIN: Edrych yn ôl ar fis Mai

Roedd mis Mai 2023 yn fis prysur i Uned BRAIN, o sgyrsiau am wyddoniaeth i gynnal Gemau BRAIN, gydag ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd yn cymryd rhan.  Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth.   Gwyddoniaeth gyda pheint: ymchwil i’r galon a’r meddwl…

SEE MORE

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Dr Benjamin Dummer

Mae Dr Benjamin Dummer yn Gynorthwy-ydd Ymchwil sy’n gweithio mewn labordy yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray. Yr ymchwil Mae ein hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar glioblastoma, sef canser marwol ar yr ymennydd. Rydym yn nodweddu model meithrin celloedd 3D…

SEE MORE

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Lauren Griffiths

Mae Lauren Griffiths yn Dechnegydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar golesterol, ei swyddogaeth yn yr ymennydd, a deall ei rôl mewn clefydau niwroddirywiol. Mae colesterol yn moleciwl hanfodol yn y corff, ac yn enwedig yn yr ymennydd, lle mae'r…

SEE MORE