BACK

SHARE

Facebook LinkedIn Twitter

Cwrdd â’r ymchwilydd: Susruta Manivanan

Yn Gymrawd Ymchwil Clinigol mewn Niwrolawdriniaeth, mae Susruta am ddod o hyd i strategaethau ar gyfer optimeiddio darpariaeth effeithiol therapïau celloedd a genynnau i’r ymennydd, dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray.

 

Amdanaf fi

Rwy’n hyfforddai niwrolawdriniaeth ac yn cymryd hoe o’m rhaglen ar hyn o bryd er mwyn datblygu fy hyfforddiant academaidd gydag Uned yr Ymennydd (BRAIN)

Roeddwn yn awyddus i ddychwelyd i faes rhagorol BRAIN ar gyfer ymchwil niwrolawdriniaeth trawsfudol, ar ôl cwblhau fy hyfforddiant meddygol israddedig ac ôl-raddedig cynnar ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Yr ymchwil

Disgwylir i therapïau sy’n seiliedig ar gelloedd a genynnau, a elwir gyda’i gilydd yn gynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch (ATMPs), chwyldroi triniaeth anhwylderau niwrolegol yn y dyfodol agos.

Yn dilyn degawdau o ymchwilio cyn-glinigol, rydym mewn cyfnod cyffrous o drawsnewid tuag at ATMPs yn mynd i mewn i dreialon trawsblannu clinigol ar gyfer anhwylderau niwrolegol gwanychol fel Clefyd Huntington (HD), Clefyd Parkinson (PD) ac epilepsi llabed arleisiol (TLE). Mewn clefydau o’r fath, rhaid i ATMPs gael eu cyflwyno’n llawfeddygol i dargedau penodol o fewn yr ymennydd.

Wedi eu hystyried yn broblem ddibwys yn wreiddiol, mae cyflawni darpariaeth uniongyrchol effeithiol bellach yn cael ei chydnabod fel rhwystr sylweddol i driniaeth lwyddiannus. Mae hyn oherwydd y micro-amgylchedd gelyniaethus sy’n deillio o gyfuniad cymhleth o gyflwyniad llawfeddygol, y clefyd sy’n bodoli eisoes, ac ymateb imiwn y claf i ATMPs.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddeall sut y gellir addasu’r ffactorau rhyng-gysylltiedig hyn i sicrhau bod ATMP mor effeithiol â phosibl. Bydd rhaid ymchwilio i hyn gan ddefnyddio cyfres o fodelau gwahanol.

Yn gyntaf, byddwn yn defnyddio model HD trawsenynnol i ddod o hyd i lwybrau signalau celloedd sy’n ysgogi enyniad a gaiff eu gweithredu ar ôl gweithdrefnau llawfeddygol. Yna gallwn astudio effeithiau addasu llwybrau signalau y rhagwelir y byddant yn cael effeithiau negyddol ar lwyddiant ATMP.

Yn ail, byddwn yn defnyddio model meithrin celloedd tri dimensiwn sefydledig (‘model Hi Spot®’), sy’n cael ei gynhyrchu o feinwe ymennydd dynol a gasglwyd gan gleifion sy’n derbyn triniaethau niwrolawfeddygol penodol. Gall cymharu cyflenwad ATMP mewn Hi Spots cortigol ‘rheoli’ â rhai Hippocampal sclerotig roi dealltwriaeth werthfawr i ni am yr ymateb imiwn cynhenid ​​​​i ATMPs yn y micro-amgylchedd llidus.

 

Goblygiadau ymchwil

Rydym yn rhagweld y bydd y gwaith hwn yn ateb cwestiynau hollbwysig ynghylch ‘gwyddor cyflwyno ATMP’ ac yn paratoi’r ffordd tuag at driniaeth fwy llwyddiannus o anhwylderau

Tags: