Month: September 2021

Arolwg newydd: cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Hoffai BRAIN Involve helpu ymchwilwyr i ystyried manteision cynnwys y cyhoedd wrth ffurfio eu hymchwil i gyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol. Mae BRAIN Involve yn grŵp cynnwys y cyhoedd sy'n cynnwys pobl sydd, neu sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan glefydau niwrolegol fel epilepsi, clefyd…

SEE MORE

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Malik Zaben

Mae Dr Zaben yn ddarlithydd mewn niwrolawdriniaeth sydd â diddordeb arbennig mewn deall niwrogenesis a niwroblastigedd ar ôl anaf trawmatig i'r ymennydd (TBI). Mae ei ymchwil yn archwilio dulliau therapiwtig posibl sy'n targedu llwybrau niwrolidiol i gyfyngu ar ddifrod i'r ymennydd ar ôl anaf, a gwella…

SEE MORE

Ymchwilydd Prifysgol Caerdydd yn derbyn Cymrodoriaeth Guarantors of Brain

Mae ymchwilydd o Uned yr Ymennydd (BRAIN) a Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMHRI) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill Cymrodoriaeth Guarantors of Brain. Mae Dr Malik Zaben yn gweithio ar draws yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n ddarlithydd mewn…

SEE MORE

Gweithio gyda ni: Cynorthwyydd Ymchwil mewn Niwro-oncoleg

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio mewn cydweithrediad cyffrous rhwng dwy ganolfan seilwaith a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: Canolfan Ymchwil Canser Cymru ac Uned BRAIN. Swydd amser llawn am gyfnod penodol o un flwyddyn yw hon ac mae ar gael…

SEE MORE