Tag: CY

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Dr Benjamin Dummer

Mae Dr Benjamin Dummer yn Gynorthwy-ydd Ymchwil sy’n gweithio mewn labordy yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray. Yr ymchwil Mae ein hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar glioblastoma, sef canser marwol ar yr ymennydd. Rydym yn nodweddu model meithrin celloedd 3D…

SEE MORE

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Lauren Griffiths

Mae Lauren Griffiths yn Dechnegydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar golesterol, ei swyddogaeth yn yr ymennydd, a deall ei rôl mewn clefydau niwroddirywiol. Mae colesterol yn moleciwl hanfodol yn y corff, ac yn enwedig yn yr ymennydd, lle mae'r…

SEE MORE

Yr hyn na wyddoch efallai am glefyd Parkinson

Mae tua 145,000 o bobl yn byw gyda Parkinson's yn y DU, a dyma'r cyflwr niwrolegol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson' mae Dr Emma Lane o Uned BRAIN yn trafod y clefyd a rhai pethau nad ydych chi'n eu…

SEE MORE

Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi: Stori Peter

Cynhelir Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi bob blwyddyn ar 26 Mawrth. I nodi'r diwrnod ymwybyddiaeth fyd-eang eleni, mae Peter Roberts o BRAIN Involve wedi rhannu ei stori ei hun o gael diagnosis o epilepsi a sut mae wedi cefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd dros…

SEE MORE

Epilepsi: datblygu carfannau sy’n barod am ymchwil

Yn nyfarniad 2018-20, derbyniodd Uned BRAIN gyllid i ddatblygu system cofnodion cleifion electronig i gefnogi gofal clinigol a ffenoteipio dwys mewn cleifion MS (Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan) PD (Abertawe Bro-Morgannwg) ac Epilepsi (Caerdydd a’r Fro), a gyflwynwyd drwy weinydd diogel yn wynebu'r rhyngrwyd…

SEE MORE

Arolwg newydd: cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Hoffai BRAIN Involve helpu ymchwilwyr i ystyried manteision cynnwys y cyhoedd wrth ffurfio eu hymchwil i gyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol. Mae BRAIN Involve yn grŵp cynnwys y cyhoedd sy'n cynnwys pobl sydd, neu sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan glefydau niwrolegol fel epilepsi, clefyd…

SEE MORE

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Malik Zaben

Mae Dr Zaben yn ddarlithydd mewn niwrolawdriniaeth sydd â diddordeb arbennig mewn deall niwrogenesis a niwroblastigedd ar ôl anaf trawmatig i'r ymennydd (TBI). Mae ei ymchwil yn archwilio dulliau therapiwtig posibl sy'n targedu llwybrau niwrolidiol i gyfyngu ar ddifrod i'r ymennydd ar ôl anaf, a gwella…

SEE MORE

Ymchwilydd Prifysgol Caerdydd yn derbyn Cymrodoriaeth Guarantors of Brain

Mae ymchwilydd o Uned yr Ymennydd (BRAIN) a Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMHRI) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill Cymrodoriaeth Guarantors of Brain. Mae Dr Malik Zaben yn gweithio ar draws yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n ddarlithydd mewn…

SEE MORE