Month: March 2022

Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi: Stori Peter

Cynhelir Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi bob blwyddyn ar 26 Mawrth. I nodi'r diwrnod ymwybyddiaeth fyd-eang eleni, mae Peter Roberts o BRAIN Involve wedi rhannu ei stori ei hun o gael diagnosis o epilepsi a sut mae wedi cefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd dros…

SEE MORE

Epilepsi: datblygu carfannau sy’n barod am ymchwil

Yn nyfarniad 2018-20, derbyniodd Uned BRAIN gyllid i ddatblygu system cofnodion cleifion electronig i gefnogi gofal clinigol a ffenoteipio dwys mewn cleifion MS (Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan) PD (Abertawe Bro-Morgannwg) ac Epilepsi (Caerdydd a’r Fro), a gyflwynwyd drwy weinydd diogel yn wynebu'r rhyngrwyd…

SEE MORE