Datblygu therapïau arloesol ar gyfer niwrolegol a niwroddirywioldebau trwy gydweithredu

Croeso i Uned BRAIN

Drwy arloesi a chydweithio, credwn y gall ein hymchwil arwain at therapïau mwy effeithiol a gwella bywydau’r rheini y mae clefydau niwrolegol a niwroddirywiol yn effeithio arnynt.

Mae Uned Cyweirio’r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Mewngreuanol BRAIN yn grŵp o glinigwyr a gwyddonwyr blaenllaw sy’n ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu a chyflwyno therapïau cellol, cyffuriau a ffactor twf newydd i gleifion sydd â chlefydau niwrolegol a niwroddirywiol nad oes modd eu trin ar hyn o bryd.

 

Rydym ni’n canolbwyntio ar 4 prif gyflwr:

Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

Mae BRAIN yn trefnu digwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn i ymchwilwyr, cleifion ac aelodau o’r cyhoedd

NRU

Ein cyfleuster ymchwil glinigol â 4 gwely yn Ysbyty Athrofaol Cymru yw’r canolbwynt ar gyfer cyflwyno treialon clinigol BRAIN

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Hoffech chi sgwrs?

Os hoffech wybod mwy am uned BRAIN a beth rydym ni’n ei wneud, cysylltwch

Cysylltu