Author: psychmedcomms

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Lauren Griffiths

Mae Lauren Griffiths yn Dechnegydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar golesterol, ei swyddogaeth yn yr ymennydd, a deall ei rôl mewn clefydau niwroddirywiol. Mae colesterol yn moleciwl hanfodol yn y corff, ac yn enwedig yn yr ymennydd, lle mae'r…

SEE MORE

Yr hyn na wyddoch efallai am glefyd Parkinson

Mae tua 145,000 o bobl yn byw gyda Parkinson's yn y DU, a dyma'r cyflwr niwrolegol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson' mae Dr Emma Lane o Uned BRAIN yn trafod y clefyd a rhai pethau nad ydych chi'n eu…

SEE MORE

Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi: Stori Peter

Cynhelir Diwrnod Porffor ar gyfer Epilepsi bob blwyddyn ar 26 Mawrth. I nodi'r diwrnod ymwybyddiaeth fyd-eang eleni, mae Peter Roberts o BRAIN Involve wedi rhannu ei stori ei hun o gael diagnosis o epilepsi a sut mae wedi cefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd dros…

SEE MORE

Epilepsi: datblygu carfannau sy’n barod am ymchwil

Yn nyfarniad 2018-20, derbyniodd Uned BRAIN gyllid i ddatblygu system cofnodion cleifion electronig i gefnogi gofal clinigol a ffenoteipio dwys mewn cleifion MS (Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan) PD (Abertawe Bro-Morgannwg) ac Epilepsi (Caerdydd a’r Fro), a gyflwynwyd drwy weinydd diogel yn wynebu'r rhyngrwyd…

SEE MORE

Arolwg newydd: cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Hoffai BRAIN Involve helpu ymchwilwyr i ystyried manteision cynnwys y cyhoedd wrth ffurfio eu hymchwil i gyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol. Mae BRAIN Involve yn grŵp cynnwys y cyhoedd sy'n cynnwys pobl sydd, neu sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan glefydau niwrolegol fel epilepsi, clefyd…

SEE MORE

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Malik Zaben

Mae Dr Zaben yn ddarlithydd mewn niwrolawdriniaeth sydd â diddordeb arbennig mewn deall niwrogenesis a niwroblastigedd ar ôl anaf trawmatig i'r ymennydd (TBI). Mae ei ymchwil yn archwilio dulliau therapiwtig posibl sy'n targedu llwybrau niwrolidiol i gyfyngu ar ddifrod i'r ymennydd ar ôl anaf, a gwella…

SEE MORE

Ymchwilydd Prifysgol Caerdydd yn derbyn Cymrodoriaeth Guarantors of Brain

Mae ymchwilydd o Uned yr Ymennydd (BRAIN) a Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMHRI) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill Cymrodoriaeth Guarantors of Brain. Mae Dr Malik Zaben yn gweithio ar draws yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n ddarlithydd mewn…

SEE MORE

Gweithio gyda ni: Cynorthwyydd Ymchwil mewn Niwro-oncoleg

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio mewn cydweithrediad cyffrous rhwng dwy ganolfan seilwaith a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: Canolfan Ymchwil Canser Cymru ac Uned BRAIN. Swydd amser llawn am gyfnod penodol o un flwyddyn yw hon ac mae ar gael…

SEE MORE