Author: psychmedcomms

Cwrdd â’r ymchwilydd: Dr Cheney Drew

Amdanaf i Fy enw i yw Dr Cheney Drew, ac rwy’n Gymrawd Ymchwil ac yn Uwch Reolwr Treialon Clinigol wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd. Y tu allan i fy ngwaith ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gen i lawer o ddiddordebau angerddol,…

SEE MORE

Cwrdd â’r ymchwilydd: Susruta Manivanan

Yn Gymrawd Ymchwil Clinigol mewn Niwrolawdriniaeth, mae Susruta am ddod o hyd i strategaethau ar gyfer optimeiddio darpariaeth effeithiol therapïau celloedd a genynnau i’r ymennydd, dan oruchwyliaeth yr Athro Liam Gray.   Amdanaf fi Rwy’n hyfforddai niwrolawdriniaeth ac yn cymryd hoe o’m rhaglen ar hyn…

SEE MORE

Cwrdd â’r Ymchwilydd: Lauren Griffiths

Mae Lauren Griffiths yn Dechnegydd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil ddiweddar wedi canolbwyntio ar golesterol, ei swyddogaeth yn yr ymennydd, a deall ei rôl mewn clefydau niwroddirywiol. Mae colesterol yn moleciwl hanfodol yn y corff, ac yn enwedig yn yr ymennydd, lle mae'r…

SEE MORE