BACK
NEWS
Arolwg newydd: cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

SHARE

Facebook LinkedIn Twitter

Arolwg newydd: cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil

Hoffai BRAIN Involve helpu ymchwilwyr i ystyried manteision cynnwys y cyhoedd wrth ffurfio eu hymchwil i gyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol.

Mae BRAIN Involve yn grŵp cynnwys y cyhoedd sy’n cynnwys pobl sydd, neu sydd wedi cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan glefydau niwrolegol fel epilepsi, clefyd Huntington (HD), Sglerosis Ymledol (MS) neu glefyd Parkinson (PD).

Drwy ddod â’u profiadau personol i’r bwrdd ymchwil, mae aelodau’n cyfrannu at ddylunio, datblygu, gweithredu a lledaenu ymchwil ynghylch trwsio’r ymennydd a datblygu therapïau newydd ar gyfer cyflyrau’r ymennydd.

Cwblhewch yr arolwg

Cwblhewch yr arolwg byr heddiw i’n helpu i ddeall i ba raddau y defnyddir PPI mewn cyflyrau niwrolegol a niwroddirywiol a gweld sut y gallai BRAIN Involve lunio a llywio eich ymchwil.

Tags: