Uned Ymchwil Niwrowyddoniaeth (NRU)

Yn darparu cyfleusterau diogel, o ansawdd uchel, ar gyfer treialon clinigol masnachol a heb fod yn fasnachol mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cyfleuster ymchwil clinigol â 4 gwely yw’r Uned Ymchwil Niwrowyddoniaeth (NRU) sydd ar gael i’w llogi i redeg treialon clinigol masnachol a heb fod yn fasnachol.

Mae’r Uned BRAIN yn darparu’r NRU mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae’r NRU mewn ward niwroleg glinigol ar bedwerydd llawr Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r NRU yn darparu amgylchedd clinigol o ansawdd uchel lle gall cleifion ymgymryd â rhaglenni ymchwil yn ddiogel ac yn effeithiol yn unol ag astudiaethau sy’n gadarn yn wyddonol, ac wedi’u cymeradwyo yn foesegol. Mae hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth cronfa ddata a nyrs mewnol.

Edrychwch ar oriel o ddelweddau o’r NRU:

 


 

Cyrraedd yr Uned Ymchwil Niwrowyddoniaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg treial yn yr NRU neu os hoffech fwy o wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael yn yr NRU, cysylltwch â ni:

Uned Ymchwil Niwrowyddoniaeth
4ydd Llawr
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XN

Ebost: brainunit@cardiff.ac.uk

 

Cardiff and Vale UHB